Nieuwe collega’s werven voor Ipse de Bruggen

Ipse de Bruggen levert zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Net zoals veel andere zorgverleners, is het ook voor Ipse de Bruggen een uitdaging om genoeg medewerkers te werven. Ze schakelden ons in voor een wervingscampagne en dat leverde een significante stijging van het aantal sollicitanten op!

De vraag.

Ipse de Bruggen vroeg ons een pakkend en breed inzetbaar campagneconcept te ontwikkelen. Met dit concept willen ze de organisatie de komende jaren als werkgever positioneren (employer branding) en ze willen het concept gebruiken in de vacaturemarketing. Ipse de Bruggen had niet stilgezeten en zelf ook al het een en ander ontwikkeld. Zo was er een ‘messagehouse’, waarop het concept moest voortborduren. Ook was net een jubileumcampagne gestart, waarop het concept moest aansluiten én ons voorstel moest passen bij de corporate communicatie. En dan was er nog het medewerkertevredenheidsonderzoek, waarvan we de resultaten konden gebruiken als input. Onze campagnestrateeg dook erin!

De oplossing.

Jij bent nodig bij Ipse de Bruggen! Dit concept sluit mooi aan bij alles wat er al was, het is duidelijk en onderscheidend, appelleert aan zingeving van het werk en de trots van de huidige medewerkers en het is breed toepasbaar. Kijk maar naar de volgende uitingen:

We ontwikkelden een strategie en middelenplan. Voor een groot deel bestaat de campagne uit storytelling, waarbij we laten zien hoe belangrijk de medewerkers van Ipse de Bruggen zijn voor hun cliënten. Zo interviewden we zorgverleners en cliënten en maakten we een vijftal campagnevideo’s. De kracht zit hem in échte mensen, waarmee de doelgroep zich kan identificeren. Een uitgebreide onlinemarketingcampagne, waarbij we werkten met meerdere flights verspreid over het jaar, zorgde voor een flink bereik van een relevante doelgroep. En ook met branded content in externe media, busreclame en een interne lancering gingen we aan de slag.

Het resultaat.

De resultaten van de (online) campagne hebben we zeer gedetailleerd gemeten. Per stap van het sollicitatieproces kunnen we zien wat er gebeurt. Hoeveel mensen klikten bijvoorbeeld op de sollicitatieknop en hoeveel mensen solliciteerden daadwerkelijk? De diverse soft conversies (zoals het klikken op een e-mailadres of het invullen van een job alert) hielden we ook structureel bij. Dat hielp ons de campagnesite te optimaliseren, waardoor we het conversiepercentage flight na flight zagen verbeteren. De campagne werd dus steeds effectiever. De HR-afdeling merkt dat ook; die zien dat het aantal sollicitanten significant is gestegen en heeft ons inmiddels opdracht gegeven voor een vervolgwervingscampagne!

Meer weten over personeelswervingscampagnes? Kijk eens op deze pagina of lees een van deze cases: