Meest geliefd. Meest gebruikt.

Wolters Kluwer is de grootste online uitgeverij en informatiedienstverlener in Nederland en levert vakgerichte informatie aan kritische professionals. Zo geeft Wolters Kluwer ook ieder jaar de Collegebundel voor rechtenstudenten uit. Om de Collegebundel bij middelbare scholieren en eerstejaars rechtenstudenten goed onder de aandacht te brengen, voeren wij al een aantal jaar fanatiek campagne. Primaire doel: zoveel mogelijk bundels verkopen. Secundaire doel: een ‘love brand’ maken van de Collegebundel. In het kader hiervan bedachten wij het concept ‘meest geliefd, meest gebruikt’.

Door de juiste combinatie van contentmarketing en actiemarketing bereiken we beide doelen. Er is inmiddels veel engagement onder de doelgroep, maar ook met de verkoopcijfers gaat het goed.

Op basis van een sterke contentstrategie zetten we de contentmarketing in. We hebben ons gefocust op de meest populaire social media onder jongeren: Facebook, Instagram en YouTube. Met interessante en aantrekkelijke content spelen we in op de behoeften van de doelgroep. De content die we online plaatsen bestaat uit interessante informatie, inspiratie, winacties, klantreferenties en weetjes, uiteraard gebaseerd op feiten. We interviewden ook studenten, professionals en docenten en maakten video’s. De resultaten zie je hier terug: www.wolterskluwer.nl/collegebundel.

Het aantal ‘vind-ik-leuks’ op Facebook is in de actieperiode van mei t/m augustus 2015 met 12,3% gegroeid tot 4420 ‘vind-ik-leuks’.

AdvertentiesCB

Facebook

Insta4

Insta1