Ledenwerving voor Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV)

Samen sta je sterk, en daarom wilde de Vereniging van Nederlandse Visspecialisten (VNV) nieuwe leden werven. Want hoe meer leden VNV heeft, hoe een sterkere gesprekspartner de vereniging is in overleggen met beleidsbepalende organisaties. Ons vroegen ze voor een ledenwervingscampagne!

De vraag.

Op dit moment heeft VNV zo’n 450 leden. Dit is ongeveer de helft van het aantal visspecialisten dat actief is in Nederland. In ledenwerving liggen dus kansen. Er is ook een uitdaging, en dat is dat sommige visspecialisten het pittig hebben door de hoge energieprijzen en fors gestegen inkoopprijzen van de vis. Met dank aan onze partner Elma Media kwam VNV bij ons terecht; ze vroegen ons een ledenwervingscampagne op te zetten.

De oplossing.

Er speelt nog iets in de branche, namelijk een vernieuwde hygiënecode waar bedrijven die met levensmiddelen werken aan moeten voldoen. VNV heeft in nauwe samenwerking met ondernemers de nieuwe code ontwikkeld waar visspecialisten mee gaan werken. Deze is voor VNV-leden gratis. Omdat niet-leden wél moeten betalen voor de hygiënecode en al ongeveer 2/3 van een jaar VNV-lidmaatschap kost, is dát het ‘haakje’ waar we onze campagne aan hebben gehangen. Met de campagne wordt gefocust op het financiële voordeel en daarnaast worden de andere ledenvoordelen en het belang van collectiviteit benadrukt.

Het resultaat.

De campagne van VNV bewijst dat je met een niet al te hoog budget en een slimme insteek, best veel kan doen! Zo stuurden we twee e-mailings en een direct mail per post naar niet-leden en maakten we een boekje met de ledenvoordelen. En dat heeft al voor nieuwe leden gezorgd!

Ook aan de slag met ledenwerving? Mail hallo@vrhl.nl.