Hoe kan je zó met vissen omgaan?

Uit onderzoek blijkt: vissen zijn slim en gevoelig. Ze ervaren net als andere dieren pijn, stress en emoties. Echter, de professionele visvangst houdt daar geen rekening mee. Vissen worden levend gevild of sterven een langzame dood door verdrukking of verstikking. Ook zijn er in Europa miljoenen vissen die onder slechte condities gekweekt, getransporteerd en geslacht worden.

De vraag

De Dierenbescherming ziet het als haar taak om overheid, consument én visserijbranche anders naar vissen te laten kijken. Zodat er meer aandacht komt voor het verminderen van pijn en stress bij de visvangst. Aan ons de vraag om een serie filmpjes te maken waarin het dierenleed duidelijk wordt, dat achter de visconsumptie schuilgaat. Om zo meer begrip voor de vis te kweken.

De oplossing

Als basis ligt er divers materiaal met schokkend beeld uit de dagelijkse praktijk. Bij de Dierenbescherming bestaat wel enige huiver om al te confronterende fragmenten te laten zijn. Kijken mensen dan niet te snel weg? En missen ze de boodschap? Om dat te testen maken we twee versies. Een die begint met het ‘vrije’ leven van de vis, dat ruw verstoord wordt door de methodes van de professionele visvangst. En een tweede versie die meteen met de minder fraaie beelden opent.

Het resultaat

Dat moet nog blijken. De vijf filmpjes zijn afgerond en de eerste wordt vanaf 21 september via social media kanalen van de Dierenbescherming verspreid.

https://vimeo.com/452113143/a8eba55713
https://vimeo.com/455507710/076288f38f
https://vimeo.com/454390923/d155ea97f5
https://vimeo.com/456476037/2213c9f61a
https://vimeo.com/456476282/8708794378

Eerder maakten wij al een animatie waar meer begrip voor de vis wordt gevraagd.