Een toffe campagne voor de VVT

De VVT, ook wel de Vakvaardigheidstoets, is een belangrijk onderdeel voor de examinering van hout- en meubelopleidingen en wordt ontwikkeld door Expertisecentrum Meubel (ECM). De VVT is dé manier om te testen of studenten over de juiste kennis en vaardigheden beschikken om na hun opleiding zelfstandig aan de slag te gaan. Anno 2022 is de afname hiervan door verschillende redenen onder druk komen te staan, tijd voor actie dus! Het ECM schakelde ons in om hierin mee te denken.

De vraag.

Doordat de VVT onder druk staat wil het ECM nog meer benadrukken wat de meerwaarde van de VVT is. Het ECM vroeg ons daarom na te denken over hoe we dit het beste duidelijk konden maken, zowel voor huidige afnemers, als voor scholen en bedrijven waarbij de VVT nog geen belangrijke rol speelt.

De oplossing.

Wij bedachten een mooi campagneconcept waarmee we laten zien waarom de VVT van onschatbare waarde is. Het uitgangspunt van het concept was een vink. De vink heeft verschillende betekenissen. Het is de letter V (van Vakvaardigheid), een keurmerk, maar ook een bewijs van vakbekwaamheid. De vink hebben we 1:1 laten maken en komt in de gehele campagne terug, onder andere in de campagnefotografie. Het doel was om uiteindelijk vier verschillende doelgroepen te bereiken:

  • Scholen die nu geen VVT’s bij hen afnemen.
  • Scholen die nu wel het examen afnemen, maar dit zelf doen.
  • Scholen die VVT’s bij het ECM afnemen.
  • Het bedrijfsleven.

De focus ligt hierbij op directe marketing (direct (e-)mailings) richting scholen die nu al de VVT afnemen. Wij hebben hiervoor een luxe verpakking ontworpen en laten maken, waar je de vinkjes van de VVT in vindt. Hierbij zit een mooie kaart waar de voordelen en meerwaarde van de VVT nog eens op benadrukt wordt. Hiermee vertellen we deze doelgroep om de VVT er vooral in te houden.

Aanvullend ontworpen we een landingspagina, voerden we passende campagnefotografie uit waarbij de modellen op de foto gingen met de vink, en schreven we vier verhalen waar diezelfde modellen (verschillende stakeholders) aan het woord kwamen over de VVT. De fotografie en verhalen hebben we crossmediaal ingezet! Op de landingspagina, in de e-mailing en leaflet, in de (social) advertenties, in advertorials én banners in vakbladen.

Flyer
Advertentie

Het resultaat.

Op kort termijn zorgden we ervoor dat alle doelgroepen weten waarom de VVT van onschatbare waarde is. Op lange termijn hopen we natuurlijk dat de scholen de VVT boven het eigen examen (PvB) gaan verkiezen.