De Customer Journey als basis voor je wervingsstrategie

De vraag.

MboRijnland biedt in de regio Rijnland een heel divers opleidingsaanbod voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Zij vroeg ons mee te denken over een opvallende wervingscampagne. Het doel: nieuwe studenten werven voor het studiejaar 2019/2020. En dat gaat verder dan alleen het binnenkrijgen van inschrijvingen. Hoe houd je de student daarna vast tot het moment dat zijn of haar studie daadwerkelijk gaat beginnen? Wij gingen aan de slag!

De oplossing.

Om de doelgroep op de juiste momenten bereiken met de juiste boodschap en ook vast te houden na het moment van inschrijving, werkten we een complete Customer Journey uit. Van het moment dat de scholier zich bewust wordt van het feit dat hij of zij een studiekeuze moet gaan maken tot het daadwerkelijke kiezen van een opleiding tot de start van de opleiding.

Het resultaat.

De campagne ‘Krullen of vullen’! Dit concept sluit naadloos aan bij het brede opleidingsaanbod van mboRijnland en biedt de ruimte om per fase in de Customer Journey een andere boodschap te communiceren.

Contentstrategie

Om goed aan te sluiten op de belevingswereld van de doelgroep zetten we daarbij content, content en nog eens content in. Deze verschilt per fase van de Customer Journey. Zo zetten we enerzijds laagdrempelige en fun content in die aansluit op de beleefwereld van de scholier. Bijvoorbeeld content rondom de examens. Anderzijds zetten we inhoudelijke content in over opleidingen en voorlichtingsmomenten. Hierbij laten we onder andere scholieren en studenten aan het woord!

Deze content kan in allerlei vormen gegoten worden. Wij maakten bijvoorbeeld deze korte animatie voor Instagram Stories.

Wat we verder maakten…

Online banners om de scholieren via diverse sites en YouTube te bereiken.

Een poster om scholieren op middelbare scholen te bereiken met de belangrijke voorlichtingsmomenten.

Roll-up banieren om de campagne ook op opleidingsmarkten en andere voorlichtingsmomenten herkenbaar in beeld te hebben.

Een flyer om scholieren (onder andere op de Open Dag) uit te nodigen om te komen Proefstuderen.

Wil jij dit ook? Neem vrijblijvend contact met ons op!