Content zet BGN-gewichtsconsulenten op de kaart

Een gezonder gewicht, een lager cholesterol of een vitaler bestaan; gewichtsconsulenten bereiken mooie resultaten met hun cliënten. Dat voorkomt op den duur andere (chronische) problemen en op die manier draagt de BGN-gewichtsconsulent bij aan preventie. Nog niet iedereen weet dat. Daarom startten we – in samenwerking met Elma en in opdracht van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) – een campagne met focus op content.

De vraag.

Het begon allemaal met de vraag: ‘Hoe kan de BGN zichzelf en haar leden beter positioneren?’. In samenwerking met onze partner Elma Media gingen we aan de slag met een communicatiestrategie, waarin we adviseerden hoe de drie belangrijkste doelgroepen van de BGN bereikt kunnen worden. Per doelgroep formuleerden we de doelstelling en boodschap en adviseerden we passende middelen. Want tussen een huisarts en een zorgverzekeraar bijvoorbeeld, zit nogal verschil. Naar aanleiding van onze strategie koos de BGN te beginnen bij de doelgroep zorgverzekeraars en in te zetten op content.

De oplossing.

Om de campagne ’n beetje te begrijpen, is het goed om te weten dat gewichtsconsulenten geen medisch professionals zijn en dus ook geen zieke mensen begeleiden. BGN-gewichtsconsulenten willen ziekte (diabetes, hart- en vaatziekten…) juist voorkomen, door mensen te ondersteunen om hun leefstijl aan de hand van kleine aanpassingen te verbeteren. Dat betekent overigens niet dat een gewichtsconsulent ‘maar wat doet’. Want BGN-gewichtsconsulenten hebben een serieuze opleiding gevolgd en baseren zich op de (wetenschappelijk onderbouwde) voedingsrichtlijnen van de Gezondheidsraad.

De kracht van de BGN-leden is dat ze preventief werken. Dat is iets waar elke verzekeraar op ‘aan’ slaat, dus ontwikkelden we een contentstrategie met bijbehorende contentkalender die daarop inzet. We trapten af met een prikkelende column vanuit de (nieuwe) voorzitter van de BGN. Daarna zetten we in op feiten (wist je bijvoorbeeld dat ernstig overgewicht tot ruim 200 andere obesitasgerelateerde ziekten kan leiden?), maar vooral op échte verhalen die laten zien hoe dankzij de zorg van een gewichtsconsulent chronische ziektes voorkomen zijn. Het verhaal van Arno bijvoorbeeld, waarin hij vertelt hoe zijn cholesterolwaardes dalen, dankzij zijn BGN-gewichtsconsulent Marcha. En het verhaal van Geja, die dankzij ‘haar’ Jacqueline 40 kilo(!) afviel en nu weer kan fietsen en wandelen. We maakten ook een graphic (zie hieronder) waarmee we laten zien wat de voordelen van de BGN-gewichtsconsulent zijn. Met LinkedIn advertising verspreidden we alle content onder medewerkers met een relevante functie bij zorgverzekeraars.

Het resultaat.

Uiteindelijk moet deze campagne ervoor zorgen dat zorgverzekeraars de BGN-gewichtsconsulent ook in 2023 in hun aanvullende pakket houden. Of dat gelukt is, zal de tijd uitwijzen. We kunnen wel vast melden dat de content tot nu toe ruim 100.000 keer aan de doelgroep is weergegeven en ook voor flink wat interactie heeft gezorgd. Dat bereik is te danken aan onze (betaalde en organische) campagne, maar ook aan de enthousiaste leden die de content massaal deelden. Heeft de BGN indirect dus ook nog aan ledenbinding gewerkt!