Onderwerpen als de Participatiewet, de Wmo en Schuldhulpverlening zijn in de regel nogal complex. Behalve als je ze goed uitlegt in een animatie! En dat deden we voor Schulinck. We maakten twee toegankelijke animaties voor de gemeenteprofessional over schuldhulpverlening en de kostendelersnorm:

In 1,5 minuut maken ze iets wat complex is heel goed te begrijpen. Een animatie over de Jeugdwet is in ontwikkeling.

Schulinck biedt actuele kennis en helder inzicht in het sociaal domein in Nederland. En stelt die beschikbaar via juridische kennisproducten, onder meer in de vorm van online kennisbanken, apps, een website, boeken en trainingen.

Gratis Contentkalender

  • Inspiratie voor het hele jaar

  • Structuur voor het plannen van je content

  • Nooit meer last-minute-stress

  • Goede basis voor je marketingacties

  • Word de koning van de inhakers

Download nu